TEAM: Meus Baits Team Poland

PEG NO.: 2

TOTAL: 0,00 kg

AVERAGE: 0,00 kg

CITY: Balatonalmádi - Wesswlényi strand

SECTOR: Sonik

TEAM: Meus Baits Team Poland

PEG NO.: 2

TOTAL: 0,00 kg

AVERAGE: 0,00 kg

CITY: Balatonalmádi - Wesswlényi strand

SECTOR: Sonik

Catch No. Weight kg. Date Time Fish Type Photo
Catch No. Weight kg. Date Time Fish Type Photo