TEAM: Meus Baits Team Poland

PEG NO.: 2

TOTAL: kg

AVERAGE: kg

CITY: Balatonalmádi - Wesswlényi strand

SECTOR: Sonik

TEAM: Meus Baits Team Poland

PEG NO.: 2

TOTAL: kg

AVERAGE: kg

CITY: Balatonalmádi - Wesswlényi strand

SECTOR: Sonik

Catch No. Weight kg. Date Time Fish Type Photo
Catch No. Weight kg. Date Time Fish Type Photo